Βουλή των Εφήβων

Κάθε χρόνο πολλοί μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής στο θεσμό της Βουλής των Εφήβων. Στο αρχείο μπορείτε να δείτε τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν στη Βουλή των Εφήβων τα τελευταία χρόνια.