Πρόγραμμα θερινού σχολείου

Το πρόγραμμα θερινού σχολείου 2021.