Πρόγραμμα ABC: Οδεύοντας προς τη λήξη

 To ευρωπαϊκό πρόγραμμα ABC - Anti-Bullying Cerification βρίσκεται πια στην τελευταία περίοδο της υλοποίησής του. Η επιδημία του κορονοϊού εμπόδισε την τρίτη προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων στις Βρυξέλλες, ωστόσο το διαδίκτυο μας επέτρεψε να έχουμε συναντήσεις που συνόψισαν την εμπειρία μας και θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση των τελικών προτάσεών μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού στα σχολεία. 

Στους συνδέσμους που ακολουθούν, μπορείτε να διαβάσετε τα νέα του προγράμματος από τα τελευταία newsletters που εκδόθηκαν, τόσο για μαθητές και μαθήτριες, όσο και για εκπαιδευτικούς.

4                               5                                          Students' Newsletter 1                                                                Students' Newsletter 2 

     

 6

                                                                       Students' Newsletter 3

 

1                               2

    Teachers' Newsletter 1: Liverpool               Teachers' Newsletter 2: Piloting School self-assessment  

 

                                                  3

                                                     Teachers' Newletter 3: Insecurity