Αξιολόγηση σχολικού έτους 2020-2021.

Μπορείτε να διαβάσετε την συνοπτική αξιολόγηση για το σχολικό έτος 2020-2021 σε αυτόν τον σύνδεσμο.